suomalaisen työn ja osaamisen joukossa
   EtusivuKirjaudu sisäänTilaussivu

 

Tuotteet:

Globepointer® Tracking Service

Trackers

Globepointer® Navigare

Globepointer® AutoMatch

Globepointer® FuelTrack™

Globepointer® GreenTrack™

Globepointer® SplitTrack™

Gloobit Maps™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBEPOINTER® NAVIGARE TUOTTEET

Katso MeriScape™-hätäpaikannusvideo

 

MeriScape™ veneilyturva- ja hätäpaikannuspalvelu

 

Globepointer® MeriScape™ tietää missä vesillä mennään.


Globepointer® on, yhteistyössä meripelastusviranomaisen kanssa, tuottanut veneilymarkkinoille uuden Navigare-tuoteperheeseen kuuluvan palvelun nimeltä MeriScape™.

- Mistä tämä uusi palvelu koostuu?


MeriScape™ on uuden ajan veneilyn turvapaketti, joka rakentuu viidestä osatekijästä.
Itse veneilijästä, hänen aluksestaan, alukseen sijoitettavasta GPS/GPRS/GSM paikannuslaitteesta,veneilijän valitsemasta henkilöpiiristä ja lisäksi merellä sattuvissa hätätapauksissa meripelastusviranomaisesta.

- Ok! Mikä on palvelun toimintaperiaate?

Kolmas osatekijä eli yleisen puhelinverkon kanssa kommunikoiva GPS/GPRS/GSM-paikannin, lähettää MeriScape™-palveluun kytketyn huvialuksen paikka- ja liiketiedot vesiltä Internettiin ja siellä edelleen Globepointer®-palvelimelle. Palvelimessa paikannusdata sekä asiakkaamme omassa MeriScape™-käyttöliittymässä esitäyttämät; alus-, henkilö-ja yhteystiedot yhdistetään toisiinsa jolloin tulos eli karttapohjalla liikkuva alus ja sen liitännäistiedot saadaan tarpeen vaatiessa asiakkaamme omalla valinnalla, esitettyä em. yhteistyötahoille.

- Mitkä ovat tärkeimmät palvelusta saavutettavat hyödyt?


Veneilijä joka hankkii käyttöönsä MeriScape™-palveluliittymän, kykenee itse valitsemansa henkilöpiirin; esim. perheen, sukulaisten, kavereiden kanssa tai vaikka oman purjehdusseuran parissa, muodostamaan vesilläliikkumisensa lisäsuojaksi omien tarpeidensa mukaiseni "veneilyn turvatyynyn".

- Mukava mielikuva!

Niinpä! Sillä ollaanpa sitten satamassa tai vesillä niin Globepointer® karttapaikannuspalvelu toimii kellon ympäri joten siihen liitetty "MeriScape™-turvatyyny" saattaa joissain vaiheessa osoittautua erittäin mielekkääksi matkakumppaniksi.

Myös siltä osin, että MeriScape™-veneilijät saavat, esim. IF-vakuutusyhtiöstä alennusta ao. toimintaan liittyviin vakuutusmaksuhin.

- Hyvä että vakuutusmaksut alenevat! Nyt siis myös meripelastusviranomainen voi kotimaisen paikannuspalvelun kautta lisäturvata henkilökohtaista venematkaani...

Kyllä, sillä MeriScape™-palvelusopimukseen myös automaattisesti kuuluu osatekijä numero viisi. Ts. meripelastusviranomaisen osuus, joka on kiteytetty palvelusta saatavaan aluskohtaisen MRSCP-koodin muotoon.

Palvelusta saatavan, ikävä kyllä toistaiseksi ainoastaan merialueilla sattuvissa hätätapauksissa käytettävissä olevan, MRSCP-koodin avulla veneilijä voi itse aktivoida maksuttoman MeriScape™ lisäpalvelun, jolla hädässä olevan aluksen lähes reaaliaikainen paikannustieto (päivitysväli 1min) ja palvelussa esitäytetyt; alus-, varuste- ja yhteystiedot linkitetään Globepointer® -palvelimilta meripelastustoimintaa johtavan Rajavartiolaitoksen ylläpitämiin johtokeskuksiin, pelastustoiminnan helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Kaikki huvialukset hyväksytään MRSCP-aktivoinnin piiriin, kanootista tai jollasta isoon huvipurteen asti. Ketään ei rajata turvapalvelun ulkopuolelle!

- Hienoa! Miten tämä meripelastustilanteita koskeva MRSCP-koodi aktivoidaan?


Minkäänlaisia kytkimiä ei tarvitse vääntää tai painella. Avuntarvitsija kertoo hätäilmoitusta tehdessään että haluaa aktivoida MeriScape™–palvelunsa ja esittää vastaanottajalle oman henkilö- ja aluskohtaisen MRSCP-koodinsa.

Hätäpaikannusaktivoinnin voi toki myös suorittaa kuka tahansa hätäaluksella tai maissa oleva henkilö, jonka haltuun on uskottu ko. MRSCP-koodi. Eli tätä uutta turvapalvelua voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa kotiväki on huolestunut merellä olijoiden turvallisuudesta.

Tietoturvan takia on myös hyvä tietää, ettei aluksen paikannustietoja enää hätätilanteen päätyttyä jaeta SSL-suojatuilta Globepointer® palvelimilta asiakkaamme käyttöliittymän ulkopuolelle.

- Ts. Globepointer® MeriScape™ asiakkaalle vesillä liikkuminen on aika paljon turvallisempaa kuin normaalisti, sillä MeriScape™ palvelun avulla veneilijän itse kokoama henkilöpiiri voi maista käsin "katsella merelle päin". Ja aluskohtaisen MRSCP-koodin avulla meripelastusammattilaiset ovat jo tavallaan valmiina "tuhdolla turvaamassa", kun jo heti hätäilmoituksesta lähtien kohdealuksesta saadaan koko pelastustilanteen kestävä, reaaliaikainen hätäpaikannus ja tarpeellinen määrä kohdetietoutta.


Niinpä,
lyhyesti sanottuna Globepointer® MeriScape™ palvelusovellus on uusi kotimainen alusturvaratkaisu jonka avulla veneilijän itse valitsemat henkilöt ja tahot, voidaan tarvittaessa helposti ja vaivattomasti linkittää samoihin koordinaatteihin jotta kaikilla asiaan liittyvillä olisi mahdollisimman hyvä olla.

Ystävällisesti Globepointer®


 

Huomautus!

MeriScape™-sopimukseen liitettyjen alusten paikka- ja liiketietojen jakamiseen käytettävien GPS/GSM paikannuslaitteiden tiedonsiirto Globepointer® palvelimille suoritetaan GPRS-yhteytenä. Tästä syystä MeriScape™ palvelu toimii ja sitä voidaan käyttää ainoastaan yleisen GSM-verkon peittoalueilla sekä ao. puhelinverkon toimivuuden ehdoilla.

Merellä oltaessa on myös hyvä muistaa, että mikään tekninen laite ei täysin korvaa aluksella tapahtuvaa aistinvaraista paikannusta, eikä poista ihmisen vastuuta omista tekemisistään. Mikä tahansa paikannuspäätelaite on, monista hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta, ainoastaan merenkulun apulaite, jonka antamat mittausarvot voivat useista vaihtelevista syistä johtuen, olla hyvinkin virheellisiä ja näin ollen saattavat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmishengelle ja omaisuudelle.

 


Tietoa Globepointerista | Käyttöehdot | Yleiset sopimusehdot | Tietosuoja
Toimituskulut
| Julkaisutiedot | Yhteystiedot | Jälleenmyyjät |
Yhteistyökumppanit/Lehdistö
© 2008 GLOOBIT OY • Kaikki oikeudet pidätetään