suomalaisen työn ja osaamisen joukossa
   EtusivuKirjaudu sisäänTilaussivu

 

Globepointer®

Käyttöehdot

Palveluehdot

Oikeudelliset huomautukset

Tietosuoja

 

Tuotteet:

Globepointer® Tracking Service

Trackers

Globepointer® Navigare

Globepointer® AutoMatch

Globepointer® FuelTrack™

Globepointer® GreenTrack™

Globepointer® SplitTrack™

Gloobit Maps™

 

 

 

Globepointer® palvelu- ja sopimusehdot

 

Tervetuloa Globepointer® palvelun pariin!


1. Asiakkaan ja Globepointer®sopimussuhde


1.1 Globepointer® tuotteiden, ohjelmistojen, palvelujen ja verkkosivustojen (joista tässä asiakirjassa käytetään yhteistä nimitystä "Palvelut", lukuun ottamatta mahdollisia palveluja, joita Globepointer® toimittaa asiakkaalle erillisen sopimuksen nojalla) käyttöön asiakkaan toimesta sovelletaan asiakkaan ja Globepointer® välisen laillisesti sitovan sopimuksen ehtoja.

“Globepointer®” on rekisteröity palvelutavaramerkki jonka tuottaja ja oikeudenomistaja on Gloobit Ltd Finland –niminen yhtiö jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Asemakatu 1 10900 Hanko Finland. Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten sopimus muodostuu, ja tuodaan esiin joitakin kyseisessä sopimuksessa olevia ehtoja. Ts. mitkä tahansa tässä palveluehtosopimuksessa olevat Globepointer® tavaramerkkiin liittyvät asiat ja/tai niiden ehdot tarkoittavat samalla myös Gloobit Ltd Finlandin vastaavia.

1.2 Ellei Globepointer® kanssa kirjallisesti toisin sovita, asiakkaan ja Globepointer® väliseen sopimukseen sisältyy aina vähintään tässä asiakirjassa todetut ehdot ja määräykset. Näistä käytetään jäljempänä nimitystä ”Yleiset Ehdot”.

1.3 Asiakkaan ja Globepointer® välinen sopimus sisältää Yleisten Ehtojen lisäksi myös Palveluihin mahdollisesti sovellettavat Oikeudelliset Ilmoitukset. Kaikista näistä käytetään jäljempänä nimitystä ”Lisäehdot”. Milloin johonkin Palveluun sovelletaan Lisäehtoja, ne ovat asiakkaan luettavissa joko kyseisessä Palvelussa tai sen käytön yhteydessä.

1.4 Yleiset Ehdot yhdessä Lisäehtojen kanssa muodostavat asiakkaan ja Globepointer® välisen laillisesti sitovan sopimuksen koskien asiakkaan toimesta tapahtuvaa Palvelujen käyttöä. On tärkeää, että asiakas lukee ne huolellisesti ajan kanssa. Tästä laillisesti sitovasta sopimuksesta käytetään jäljempänä nimitystä "Ehdot".

1.5 Mikäli Lisäehtojen ja Yleisten Ehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, kyseiseen Palveluun sovelletaan ensisijaisesti Lisäehtoja.2. Ehtojen hyväksyntä


2.1 Jotta asiakas voi käyttää Palveluja, asiakkaan on ensin hyväksyttävä Ehdot. Asiakas ei saa käyttää Palveluja, ellei hän hyväksy Ehtoja.

2.2 Ehdot voi hyväksyä:
(A) klikkaamalla hyväksyvänsä Ehdot, milloin Globepointer® tarjoaa tämän vaihtoehdon jonkin Palvelun käyttöliittymässä, tai
(B) pelkästään käyttämällä Palvelua. Siinä tapauksessa asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Globepointer® katsoo asiakkaan toimesta tapahtuvan Palvelun käytön muodostavan Ehtojen hyväksynnän kyseisestä hetkestä lukien.

2.3 Asiakas ei saa käyttää Palveluja eikä hyväksyä Ehtoja, mikäli (a) hänellä ei ikänsä puolesta tai muutoin ole toimivaltaa tehdä sitovaa sopimusta Globepointer® kanssa tai (b) hän ei ole oikeutettu vastaanottamaan Palveluja Suomen tai muiden maiden, kuten hänen asuinmaansa tai maan, josta käsin hän käyttää Palveluja, lakien mukaan.

2.4 Ennen käytön jatkamista asiakkaan tulee tulostaa tai tallentaa itselleen kopio Yleisistä Ehdoista arkistointia varten.

 

3. Ehdoissa sovellettava kieli


3.1 Milloin Globepointer® on toimittanut asiakkaalle käännöksen Ehtojen suomenkielisestä versiosta, asiakas hyväksyy, että kyseinen käännös tarjotaan ainoastaan käytön helpottamiseksi ja että asiakkaan ja Globepointer® väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Ehtojen suomenkielisiä versioita.

3.2 Mikäli Ehtojen suomenkielisen version ja sen käännöksen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan suomenkielistä versiota.

 

4. Palvelujen tarjoaminen Globepointer® toimesta

4.1 Globepointer® on ulkopuolisia yhteistyökumppaneita (”Yhteistyökumppanit”). Nämä yhtiöt tarjoavat ajoittain Palveluja asiakkaalle Globepointer® puolesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näillä Yhteistyökumppaneilla on oikeus tarjota Palveluja asiakkaalle.

4.2 Globepointer® kehittää toimintojaan jatkuvasti voidakseen tarjota käyttäjilleen mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Globepointer® tarjoamien Palvelujen muoto ja laatu voivat aika ajoin muuttua ilman asiakkaalle etukäteen annettavaa ilmoitusta.

4.3 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että osana tätä jatkuvaa kehitystyötä Globepointer® voi lopettaa (pysyvästi tai väliaikaisesti) Palvelujen tarjoamisen (tai minkä tahansa Palvelujen sisältämän ominaisuuden) asiakkaalle tai käyttäjille yleisesti Globepointer® yksinomaisen harkinnan mukaan ilman asiakkaalle etukäteen annettavaa ilmoitusta. Asiakas voi lopettaa Palvelujen käytön milloin tahansa. Asiakkaan ei tarvitse erityisesti ilmoittaa Globepointer®, kun hän lopettaa Palvelujen käytön.

4.4 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli Globepointer® estää pääsyn asiakkaan tiliin, asiakas ei välttämättä pääse Palveluihin, oman tilinsä tietoihin, tiedostoihin tai muuhun asiakkaan tilin sisältämään sisältöön.

4.5 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että vaikka Globepointer® ei tällä hetkellä välttämättä ole kiinteää ylärajaa asiakkaan Palvelujen kautta mahdollisesti lähettämien tai vastaanottamien lähetysten lukumäärälle tai tallennustilan määrälle, Globepointer® voi milloin tahansa yksinomaisesta harkinnastaan asettaa tällaisen kiinteän ylärajan.

 

5. Palvelujen käyttö asiakkaan toimesta

5.1 Jotta asiakas voi muodostaa yhteyden määrättyihin Palveluihin, häneltä voidaan pyytää itseään koskevia tietoja (kuten henkilö- ja yhteystiedot) osana rekisteröintimenettelyä tai Palvelun käytön jatkamista. Asiakas vakuuttaa, että kaikki hänen rekisteröinnin yhteydessä Globepointer® antamansa tiedot ovat aina tarkat, oikeat ja ajantasaiset.

5.2 Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluja ainoastaan tarkoituksiin, jotka sallitaan (a) näiden Ehtojen ja (b) asianomaisella lainkäyttöalueella sovellettavien lakien, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen tai ohjeiden mukaan (mukaan lukien tietojen tai ohjelmistojen maastavientiä sääntelevät lait Suomen tai asianomaisten muiden maiden lakien osalta).

5.3 Asiakas sitoutuu olemaan muodostamatta (tai yrittämättä muodostaa) yhteyttä mihinkään Palveluun millään muulla tavalla kuin Globepointer® toimittaman käyttöliittymän kautta, ellei asiakas nimenomaisesti ole saanut siihen Globepointer® suostumusta erillisellä sopimuksella.

5.4 Asiakas sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen Palveluja (tai näihin liitettyjä palvelimia ja verkkoja) häiritsevään toimintaan.

5.5 Ellei asiakas ole nimenomaisesti saanut Globepointer® suostumusta erillisellä sopimuksella, asiakas sitoutuu olemaan jäljentämättä, kopioimatta, myymättä, kauppaamatta tai jälleenmyymättä Palveluja mihinkään tarkoitukseen.

5.6 Asiakas hyväksyy, että hän on yksin vastuussa (ja että Globepointer® ei ole mitään vastuuta asiakkaaseen tai kolmansiin osapuoliin nähden) kaikista näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden rikkomuksista ja kaikista niiden seuraamuksista (mukaan lukien Globepointer® mahdollisesti kärsimät menetykset ja vahingot).

 

6. Asiakkaan salasanat ja tilin turvallisuus


6.1 Asiakas hyväksyy ja ymmärtää olevansa vastuussa kaikkien sellaisten tilien salasanojen salassapidosta, joita hän käyttää muodostaakseen yhteyden Palveluihin.

6.2 Asiakas hyväksyy, että hän yksin on vastuussa Globepointer® kaikista hänen tilinsä tapahtumista.

6.3 Mikäli asiakas saa tietää mahdollisesta salasanansa tai tilinsä luvattomasta käytöstä, asiakas sitoutuu ilmoittamaan siitä viipymättä sähköpostilla osoitteeseen abuse@globepointer.com


7. Tietosuoja ja asiakkaan henkilötiedot


7.1 Saadakseen tietoja Globepointer® tietosuojakäytännöistä asiakas voi lukea Globepointer® tietosuojakäytännön osoitteessa http://www.globepointer.com (linkki privacy) Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka Globepointer® käsittelee asiakkaan henkilötietoja ja suojelee asiakkaan yksityisyyttä hänen käyttäessään Palveluja.

7.2 Asiakas sitoutuu siihen, että hänen henkilötietojaan käytetään Globepointer® tietosuojakäytännön mukaisesti.


8. Palvelujen sisältö


8.1 Asiakas ymmärtää, että kaikki tiedot (kuten datatiedostot, tekstit, tietokoneohjelmistot, musiikki, äänitiedostot tai muut äänet, valokuvat, videot tai muut kuvat), joihin asiakas voi muodostaa yhteyden osana Palveluja tai käyttämällä niitä, ovat sen henkilön yksinomaisella vastuulla, jolta kyseinen sisältö on lähtöisin. Kaikesta tällaisesta tiedosta käytetään jäljempänä nimitystä "Sisältö".

8.2 Asiakkaan tulee tiedostaa, että Palvelujen osana esitetty Sisältö, mukaan lukien rajoituksetta Palveluissa olevat mainokset ja sponsoroitu Sisältö voivat olla suojattuja niiden mainostajien ja sponsoreiden (tai muiden näiden puolesta toimivien henkilöiden) immateriaalioikeuksilla, jotka tarjoavat kyseisen Sisällön Globepointer®:lle. Asiakas ei saa muokata, vuokrata, lainata, myydä, jaella tai luoda johdannaisteoksia, jotka pohjautuvat tähän Sisältöön (joko kokonaisuudessaan tai osittain), ellei Globepointer® tai kyseisen Sisällön omistajat ole erillisellä sopimuksella hänelle nimenomaisesti ilmoittanut, että hän voi näin tehdä.

8.3 Globepointer® pidättää itsellään oikeuden (mutta ilman velvollisuutta) tarkastaa ennakkoon, katsella, merkitä, suodattaa, muokata, torjua tai poistaa minkä tahansa Sisällön Palvelusta.

8.4 Asiakas ymmärtää, että käyttämällä Palveluja hän saattaa altistua Sisällölle, jota hän voi pitää loukkaavana, sopimattomana tai paheksuttavana ja että tässä suhteessa hän käyttää Palveluja omalla vastuullaan.

8.5 Asiakas hyväksyy, että hän on yksin vastuussa (ja että Globepointer® ei ole missään vastuussa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille) kaikesta luomastaan, välittämästään tai näyttämästään Sisällöstä käyttäessään Palveluja sekä tällaiseen toimintaan perustuvista seuraamuksista (mukaan lukien Globepointer® tällaisesta mahdollisesti kärsimät menetykset ja vahingot).


9. Omistusoikeudet


9.1 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Globepointer® (tai Globepointer®:lle käyttöoikeuden myöntäneet tahot) omistavat kaikki Palveluihin liittyvät omistus- ja muut oikeudet ja etuudet mukaan lukien kaikki Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet (riippumatta siitä, ovatko kyseiset oikeudet rekisteröityjä vai eivät, ja siitä, missä maassa ne mahdollisesti ovat voimassa). Asiakas on tämän lisäksi tietoinen siitä, että Palvelut saattavat sisältää tietoja, jotka Globepointer® on määritellyt luottamukselliseksi, ja että asiakas ei saa luovuttaa tällaista tietoa ilman Globepointer® etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

9.2 Ellei asiakas ole kirjallisesti toisin sopinut Globepointer® kanssa, mikään näissä Ehdoissa ei muodosta asiakkaalle oikeutta käyttää Globepointer® tuotenimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita erottamiskykyisiä tunnusmerkkejä.

9.3 Mikäli asiakkaalle on Globepointer® kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella annettu nimenomainen oikeus käyttää jotain tunnusmerkkiä, asiakas sitoutuu käyttämään kyseisiä tunnuksia kulloinkin voimassa olevan asianomaisen sopimuksen, Ehtojen soveltuvien määräysten ja Globepointer® tunnusmerkkien käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ohjeisiin voi tutustua osoitteessa http://www.globepointer.com tai muussa Globepointer® kulloinkin tähän tarkoitukseen ilmoittamassa verkko-osoitteessa).

9.4 Paitsi Kohdassa 11 asetetun rajoitetun käyttöoikeuden osalta, Globepointer® ymmärtää ja hyväksyy, että näiden Ehtojen nojalla se ei saa asiakkaalta (tai asiakkaalle käyttöoikeuden myöntäneiltä tahoilta) mitään oikeuksia tai etuuksia mihinkään asiakkaan Palveluissa tai niiden kautta lähettämään, liittämään, välittämään tai näyttämään Sisältöön, mukaan lukien kaikki kyseiseen Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (riippumatta siitä, ovatko kyseiset oikeudet rekisteröityjä vai eivät, ja siitä, missä maassa ne mahdollisesti ovat voimassa). Ellei asiakas ole kirjallisesti toisin sopinut Globepointer®, asiakas hyväksyy, että hän on vastuussa kyseisten oikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpanosta ja että Globepointer® ei ole mitään velvollisuutta toimia näin asiakkaan puolesta.

9.5 Asiakas sitoutuu olemaan poistamatta, peittämättä tai muuttamatta mitään tekijänoikeusmerkintöjä (mukaan lukien tekijänoikeusmerkintöjä ja tavaramerkkejä koskevia merkintöjä), joita voi olla kiinnitettynä tai jotka voivat sisältyä Palveluihin.

9.6 Ellei Globepointer® ole nimenomaisesti kirjallisesti valtuuttanut asiakasta niin toimimaan, asiakas suostuu Palveluja käyttäessään olemaan käyttämättä mitään tavaramerkkiä, palvelumerkkiä,
tuotenimeä, minkään yhtiön tai organisaation logoa tavalla, joka on omiaan tai tarkoitettu aiheuttamaan sekaannusta merkintöjen, nimien tai logojen omistajasta tai valtuutetusta käyttäjästä.


10. Globepointer® myöntämä käyttöoikeus


10.1 Globepointer®myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Globepointer® Palvelujen osana sen asiakkaalle toimittamia ohjelmistoja siten, kuin Globepointer® niitä tarjoaa (jäljempänä ”Ohjelmisto”). Tämä käyttöoikeus on tarkoitettu yksinomaan sen mahdollistamiseksi, että asiakas voi käyttää Globepointer® tarjoamia Palveluja ja nauttia niiden eduista Ehtojen sallimin tavoin.

10.2 Asiakas ei (eikä hänen luvallaan kukaan muukaan) saa kopioida tai muokata mitään Ohjelmiston tai sen osan lähdekoodia, valmistaa siitä johdannaisteosta, tutkia sen valmistustapaa perusteellisesti, purkaa sitä osiin tai muulla tavoin pyrkiä paljastamaan tai johtamaan sitä, ellei laki sitä nimenomaisesti salli tai edellytä, tai ellei Globepointer® ole nimenomaisesti ilmoittanut kirjallisesti asiakkaalle, että hän voi näin toimia.

10.3 Ellei Globepointer® ole nimenomaisesti antanut asiakkaalle kirjallista lupaa niin tehdä, asiakas ei saa siirtää oikeuttaan käyttää Ohjelmistoa (tai myöntää siihen alikäyttöoikeutta), perustaa niihin mitään oikeuksia taikka muulla tavoin siirtää mitään Ohjelmiston käyttöä koskevaa oikeutta.


11. Asiakkaan myöntämä käyttöoikeus Sisältöön


11.1 Asiakas säilyttää tekijänoikeutensa ja muut mahdollisesti jo omistamansa oikeudet Palvelussa tai sen kautta lähettämäänsä, liittämäänsä tai esittämäänsä Sisältöön. Lähettämällä, liittämällä tai esittämällä sisältöä asiakas myöntää Globepointer® pysyvän, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden jäljentää, mukauttaa, muokata, kääntää, julkaista, esittää ja levittää julkisesti mitä tahansa asiakkaan Palveluissa tai niiden kautta lähettämää, liittämää tai esittämää Sisältöä. Tämä käyttöoikeus on tarkoitettu siihen yksinomaiseen tarkoitukseen, että Globepointer® voi esittää, levittää ja markkinoida Palveluja, ja se on kumottavissa määrättyjen Palvelujen osalta niiden Lisäehdoissa määritellyin tavoin.

11.2 Asiakas hyväksyy, että tämä käyttöoikeus sisältää oikeuden, jonka mukaan Globepointer® voi saattaa tällaista Sisältöä muiden sellaisten yhtiöiden, organisaatioiden tai yksittäisten henkilöiden saataville, joiden kanssa Globepointer® on liikesuhde syndikoitujen palvelujen tarjoamiseksi, sekä oikeuden käyttää tällaista Sisältöä näiden palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

11.3 Asiakas ymmärtää, että suorittaessaan käyttäjilleen tarkoitettujen Palvelujen tarjoamiseksi tarvittavia teknisiä toimenpiteitä Globepointer® voi (a) lähettää tai jaella asiakkaan Sisältöä
useiden julkisten verkkojen ja median kautta, ja (b) tehdä muutoksia liittymäverkkojen, laitteiden, palvelujen tai median vaatimien teknisten vaatimusten noudattamiseksi ja niihin mukautumiseksi. Asiakas hyväksyy, että Globepointer® saa tehdä näitä toimenpiteitä tämän käyttöoikeuden nojalla.

11.4 Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa Globepointer®:lle että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ja valtuudet edellä mainitun käyttöoikeuden myöntämiseksi.


12. Ohjelmistopäivitykset


12.1 Asiakkaan käyttämä Ohjelmisto voi aika ajoin automaattisesti ladata ja asentaa Globepointer® päivityksiä tämän koneelle. Nämä päivitykset on suunniteltu parantamaan, tehostamaan ja kehittämään Palveluja edelleen ja ne voivat olla muodoltaan virheiden korjauksia, tehostettua toiminnallisuutta, uusia ohjelmistomoduuleja ja täysin uusia versioita. Asiakas suostuu vastaanottamaan tällaisia päivityksiä (ja sallimaan, että Globepointer® toimittaa näitä asiakkaalle) osana Palvelujen käyttöä asiakkaan toimesta.


13. Asiakkaan ja Globepointer® sopimussuhteen päättäminen


13.1 Ehdot pysyvät voimassa, kunnes joko asiakas tai Globepointer® päättää niiden voimassaolon jäljempänä kuvatulla tavalla.

13.2 Mikäli asiakas haluaa päättää Globepointer® kanssa tekemänsä sitovan sopimuksen, asiakas voi tehdä niin (a) ilmoittamalla siitä Globepointer®:lle milloin tahansa ja (b) sulkemalla kaikkia käyttämiään Palveluja koskevat tilinsä, milloin Globepointer® tarjoaa asiakkaalle tällaista vaihtoehtoa. Asiakkaan tulee lähettää ilmoituksensa kirjallisena Globepointer® näiden Ehtojen alussa ilmoitettuun osoitteeseen.

Huomautus! Kuten sopimuksen voimaanastuttua myös sen pysyvästä tai väliaikaisesta päättämisestä jne. käyttöliittymän irtikytkentä-/uudellenkytkentäkuluista peritään Globepointer® tuotantoyhtiön määräämät Globepointer® Palvelusopimuksessa ilmoitettavat erilliset kytkentämaksut.

13.3 Globepointer® voi milloin tahansa purkaa asiakkaan kanssa tehdyn sitovan sopimuksen, jos:
(A) asiakas on rikkonut jotain Ehtojen määräystä (tai toiminut tavalla, joka osoittaa selvästi, että asiakas ei aio tai kykene noudattamaan Ehtojen määräyksiä); tai
(B) Globepointer®:n on toimittava siten lain määräyksestä (esimerkiksi, milloin Palvelujen tarjoaminen asiakkaalle on lainvastaista, tai muuttuu lainvastaiseksi); tai
(C) kumppani, jonka kanssa Globepointer® on tarjonnut Palveluja asiakkaalle, on purkanut liikesuhteensa Globepointer™ kanssa tai lakannut tarjoamasta Palveluja asiakkaalle; tai
(D) Globepointer® lakkaa toimittamasta Palveluja käyttäjille asiakkaan asuinmaassa tai maassa, josta käsin hän käyttää palvelua; tai
(E) Palvelujen tarjoaminen asiakkaalle Globepointer® toimesta ei Globepointer®:n käsityksen mukaan ole enää kaupallisesti perusteltua.

13.4 Mikään tässä Kohdassa ei vaikuta Globepointer®:n oikeuksiin, jotka koskevat Ehtojen Kohdan 4 mukaista Palvelujen tarjoamista.

13.5 Näiden Ehtojen lakatessa olemasta voimassa kaikki lainmukaiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joista asiakas ja Globepointer® ovat hyötyneet, joita niihin on sovellettu (tai jotka ovat muodostuneet Ehtojen voimassaolon aikana) tai joiden on ilmaistu pysyvän voimassa rajoittamattoman ajan, pysyvät muuttumattomina päättymisestä huolimatta, ja kappaleen 20.7 määräyksiä sovelletaan edelleen kyseisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuihin rajoittamattoman ajan.


14. Takuiden kiistäminen


14.1 Palvelut toimitetaan ”sellaisina kuin ne ovat” eikä Globepointer®, sen sopimuskumppanit tai mitkään muut ulkopuoliset tahot myönnä mitään niitä koskevia takuita.

14.2 Erityisesti, Globepointer®, sen sopimuskumppanit tai mitkään muut ulkopuoliset tahot sekä käyttöoikeuden myöntäjät eivät takaa asiakkaalle, että:
(A) Palvelujen käyttö asiakkaan toimesta vastaa hänen vaatimuksiaan,
(B) Palvelujen käyttö asiakkaan toimesta on häiriötöntä, oikea-aikaista, turvallista tai virheetöntä,
(C) asiakkaan Palvelujen käytön tuloksena saama tieto on tarkkaa tai luotettavaa, ja
(D) Palvelujen osana asiakkaalle toimitetun Ohjelmiston toiminnassa tai toiminnallisuudessa esiintyvät virheet korjataan.

14.3 Palveluihin ei sovelleta mitään vakuutuksia, takuita tai muita ehtoja (mukaan lukien oletetut takuut laadusta, sopivuudesta tarkoitukseensa tai kuvauksen mukaisuudesta), paitsi siltä osin, kuin ne on nimenomaisesti ilmaistu Ehdoissa.

14.4 Mikään näissä Ehdoissa ei vaikuta niihin lakiin perustuviin oikeuksiin, joihin asiakas on aina kuluttajana oikeutettu ja joita asiakas ei sopimusperusteisesti voi hyväksyä muuttavansa tai joista hän ei voi sopimusperusteisesti luopua.

 

15. Vastuunrajoitus


15.1 Mikään näissä Ehdoissa ei sulje pois tai rajoita Globepointer® vastuuta menetyksistä, joita sovellettavan lain mukaan ei voida sulkea pois tai rajoittaa.

15.2 Edellisen kappaleen 15.1 yleisluontoinen ehto huomioon ottaen Globepointer®,sen sopimuskumppanit tai mitkään muut ulkopuoliset tahot sekä Globepointer® käyttöoikeuden myöntäneet tahot eivät ole vastuussa asiakkaalle:
(A) mistään asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä menetyksistä. Tämä käsittää asiakkaalle (suoraan tai välillisesti) aiheutuneen voiton, liikearvon, maineen tai tietojen menetyksen;
(B) mistään menetyksestä tai vahingosta, joka voi kohdata asiakasta seurauksena:
(i) tukeutumisesta minkä tahansa mainonnan täydellisyyteen, tarkkuuteen tai olemassaoloon, tai seurauksena mistä tahansa asiakkaan ja sellaisen mainostajan tai sponsorin välisestä liikesuhteesta, jonka mainontaa esiintyy Palveluissa;
(ii) mistään Globepointer®:n mahdollisesti Palveluihin tekemistä muutoksista tai mistään pysyvästä tai väliaikaisesta Palvelujen (tai jostain Palveluissa olevan ominaisuuden) tarjoamisen keskeytyksestä;
(iii) Palveluissa ylläpidetyn tai välitetyn Sisällön ja muun yhteydenpitoon liittyvän tiedon poistamisesta, vioittumisesta tai tallennuksen laiminlyömisestä Palvelujen tai niiden käytön johdosta asiakkaan toimesta;
(iii) siitä, että asiakas ei ole toimittanut Globepointer®:lle tarkkoja tilitietojaan;
(iv) siitä, että asiakas ei ole säilyttänyt salasanaansa tai tilitietojaan turvassa ja luottamuksellisina.

15.3 Edellä kappaleessa 15.2 mainittuja Globepointer® vastuun rajoituksia asiakkaaseen nähden sovelletaan riippumatta siitä, onko Globepointer®:lle ilmoitettu tai olisiko Globepointer®:n tullut olla tietoinen tällaisten menetysten mahdollisuudesta.


16. Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat käytännöt


16.1 Globepointer®:n periaatteena on vastata väitettyä tekijänoikeuden loukkausta koskeviin ilmoituksiin, jotka noudattavat soveltuvia kansainvälisiä immateriaalioikeuslakeja ja lakkauttaa oikeuksia toistuvasti loukkaavien henkilöiden tilit. Tarkempia tietoja Globepointer® käytännöstä löytyy osoitteesta http://www.globepointer.com (linkki immateriaalioikeudet)

16.2 Globepointer® noudattaa määrättyä Globepointer® mainontaan liittyvää valitusmenettelyä tavaramerkkien osalta, jonka tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta http://www.globepointer.com (linkki valitusmenettelyt)


17. Mainokset


17.1 Joitakin Palveluja ylläpidetään mainostuloilla ja niissä voidaan harjoittaa mainontaa ja markkinointia. Näitä mainoksia on voitu kohdistaa Palveluihin tallennettujen tietojen sisältöön, Palvelujen kautta tehtyihin kyselyihin tai muuhun informaatioon.

17.2 Globepointer® Palvelujen yhteydessä harjoittaman mainonnan tapaan, toimintaan ja laajuuteen voidaan tehdä muutoksia ilman asiakkaalle annettua eri ilmoitusta.

17.3 Vastikkeena siitä, että Globepointer® myöntää asiakkaalle mahdollisuuden muodostaa yhteys Palveluihin ja käyttää niitä, asiakas hyväksyy sen, että Globepointer® voi sijoittaa tällaista mainontaa Palveluihin.


18. Muu sisältö


18.1 Palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä muille verkkosivustoille, sisältöön tai resursseihin. Globepointer®:lla ei välttämättä ole määräysvaltaa muiden yhtiöiden tai henkilöiden kuin Globepointer®:n tarjoamiin verkkosivustoihin tai resursseihin.

18.2 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Globepointer® ei vastaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta eikä ilmaise tukea millekään näillä sivustoilla olevalle tai näiden kautta saatavilla olevalle mainonnalle, tuotteille tai muille materiaaleille.

18.3 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Globepointer® ei ole korvausvastuussa mistään asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka on seurausta tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta, tai seurausta tukeutumisesta kyseisillä sivustoilla tai resursseissa olevien tai niiden kautta saatavilla olevien mainoksien, tuotteiden tai muiden materiaalien täydellisyyteen, tarkkuuteen tai olemassaoloon.


19. Ehtoihin tehtävät muutokset


19.1 Globepointer® voi ajoittain tehdä muutoksia Yleisiin Ehtoihin tai Lisäehtoihin. Muutosten yhteydessä Globepointer® laatii uuden version Yleisistä Ehdoista, joka on saatavilla osoitteessa http://www.globepointer.com (linkki yleiset käyttöehdot), ja mahdolliset uudet Lisäehdot ovat asiakkaan saatavilla muutetuissa Palveluissa tai niiden kautta.

19.2 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että jos hän käyttää Palveluja sen päivän jälkeen, kun Yleiset Ehdot tai Lisäehdot ovat muuttuneet, Globepointer® katsoo asiakkaan toimesta tapahtuvan käytön muodostavan päivitettyjen Yleisten Ehtojen tai Lisäehtojen hyväksynnän.


20. Yleiset oikeudelliset ehdot


20.1 Käyttäessään Palveluja asiakas saattaa joskus (joko seurauksena Palvelujen käytöstään tai sen kautta) käyttää jotain palvelua tai ladata jonkin ohjelmiston osan tai ostaa tuotteita, jonka tai jotka tarjoaa jokin muu henkilö tai yhtiö. Tällaisten muiden palvelujen käyttöön asiakkaan toimesta ja muihin ohjelmistoihin tai tuotteisiin saatetaan soveltaa asiakkaan ja asianomaisen yhtiön tai henkilön välisiä eri ehtoja. Siinä tapauksessa nämä Ehdot eivät vaikuta asiakkaan ja näiden muiden yhtiöiden tai yksittäisten henkilöiden välisiin sitoviin sopimussuhteisiin.

20.2 Nämä Ehdot muodostavat asiakkaan ja Globepointer® välisen koko sopimuksen ja niitä sovelletaan Palvelujen käyttöön asiakkaan toimesta (lukuun ottamatta mahdollisia palveluja, jotka Globepointer® toimittaa asiakkaalle erillisen kirjallisen sopimuksen nojalla), ja ne syrjäyttävät kokonaisuudessaan mahdolliset aikaisemmat Palveluihin liittyvät asiakkaan ja Globepointer®:n väliset sopimukset.

20.3 Asiakas hyväksyy, että Globepointer® voi toimittaa asiakkaalle ilmoituksia, mukaan lukien Ehtoihin tehtäviä muutoksia koskevat ilmoitukset, sähköpostitse, postitse tai liittämällä ilmoitus Palveluihin.

20.4 Asiakas hyväksyy sen, että mikäli Globepointer® ei harjoita tai pane täytäntöön jotain laillista Ehtoihin sisältyvää (tai sovellettavan lain mukaista) oikeuttaan, Globepointer®:n ei katsota luopuvan oikeuksistaan, vaan kyseiset oikeudet tai korvaukset ovat edelleen Globepointer®:n käytettävissä.

20.5 Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden Ehtojen määräyksistä on pätemätön, kyseinen määräys poistetaan näistä Ehdoista sen vaikuttamatta muiden Ehtojen pätevyyteen. Näiden Ehtojen muut ehdot pysyvät pätevinä ja täytäntöönpanokelpoisina.

20.6 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kukin mahdollinen yhtiö, joka kuuluu siihen mahdolliseen konserniin, jonka emoyhtiö Globepointer® on, on näiden Ehtojen mukainen edunsaaja kolmantena osapuolena, ja että tällaisilla yhtiöillä on oikeus suoraan vaatia minkä tahansa asianomaisten yhtiöiden etua palvelevan, näihin Ehtoihin sisältyvän määräyksen täytäntöönpanoa ja vedota sellaiseen. Tämän ohella kukaan muu henkilö tai mikään muu yhtiö ei ole näiden Ehtojen edunsaaja kolmantena osapuolena.

20.7 Näihin Ehtoihin ja niiden mukaiseen asiakkaan ja Globepointer® väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakeja. Asiakas ja Globepointer® sitoutuvat siihen, että Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki mahdolliset näistä Ehdoista aiheutuvat oikeudelliset kysymykset. Tästä huolimatta asiakas hyväksyy, että Globepointer® on oikeus hakea kieltotuomiota (tai vastaavanlaista määräystä) millä tahansa lainkäyttöalueella.

 


Marraskuu, 2007


Lisätietoa: info@gloobit.com tai soittamalla numeroon +358 440 745 235 / Gloobit Oy


 

 

 


Tietoa Globepointerista | Käyttöehdot | Yleiset sopimusehdot | Tietosuoja
Toimituskulut
| Julkaisutiedot | Yhteystiedot | Jälleenmyyjät |
Yhteistyökumppanit/Lehdistö
© 2008 GLOOBIT OY • Kaikki oikeudet pidätetään