suomalaisen työn ja osaamisen joukossa
   EtusivuKirjaudu sisäänTilaussivu

 

Globepointer®

Käyttöehdot

Palveluehdot

Oikeudelliset huomautukset

Tietosuoja

 

Tuotteet:

Globepointer® Tracking Service

Trackers

Globepointer® Navigare

Globepointer® AutoMatch

Globepointer® FuelTrack™

Globepointer® GreenTrack™

Globepointer® SplitTrack™

Gloobit Maps™

 

 

 

 

 

Globepointer®/Gloobit Maps™ Käyttöehdot

Gloobit Maps™ karttatiedot


Gloobit Maps™ karttaohjelmassa tarjotut tiedot on tarkoitettu pelkästään suunnittelutarkoituksiin. Tieolosuhteet saattavat erota karttatuloksista sään, rakennushankkeiden, liikenneolosuhteiden tai muiden tapahtumien takia.

Gloobit Maps™ käyttää nimi- ja karttakäytännöissään yleisesti tunnustettuja kansainvälisiä standardeja. Esimerkiksi maiden ja alueiden nimeämisessä noudatetaan ensisijaisesti ISO-3166-standardia, jonka YK:n tilastotoimisto on hyväksynyt.

Käyttäjä ei saa poistaa eikä millään lailla muuttaa karttatiedoissa, ei myöskään valokuvissa, olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusmerkintöjä.
Gloobit Maps™in karttasisältöjen geokoodaustiedot julkaistaan Map Quest:in ja/tai muiden ulkopuolisten tahojen luvalla, ja niitä koskevat tekijänoikeussuoja ja muut tekijänoikeudet, jotka Map Quest ja/tai muut tällaiset ulkopuoliset tahot omistavat tai joihin niillä on käyttölupa. Aineiston käyttöön sovelletaan käyttöoikeus sopimuksen ehtoja.

Käyttäjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen aineiston luvattomasta kopioinnista tai paljastamisesta, ja käyttämällä Gloobit Maps™ia käyttäjä hyväksyy sen, että Map Quest ja/tai muut karttasisällön sopijapuolet ovat on tämän sopimuksen ulkopuolisia edunsaajia.

Käyttäjä ei saa käyttää Gloobit Maps™:ia ajoneuvoihin asennetuissa tai niihin muutoin liitetyissä tai niihin yhteydessä olevissa tuotteissa, järjestelmissä tai sovelluksissa, joissa on valmiudet ajoneuvon navigointiin, paikannukseen, lähettämiseen, ajantasaiseen reittiohjaukseen, ajoneuvokannan hallintaan tai vastaaviin sovelluksiin, ellei Gloobit Ltd ole antanut tähän käyttäjälle erityislupaa.

Gloobit Maps™:ia ei myöskään saa käyttää tavalla, joka antaa käyttäjälle tai muulle henkilölle mahdollisuuden numeeristen leveys- ja pituuskoordinaattien massa- tai joukkolataukseen.


Globepointer®/Gloobit Maps™ Käyttöehdot


Käyttämällä Globepointer®/Gloobit Maps™ palvelua tai mitä tahansa niiden kautta saatuja tietoja käyttäjä sitoutuu noudattamaan Globepointe®r/Gloobit Maps™ käyttöehtoja sekä seuraavia muita ehtoja. Globepointer®/Gloobit Maps™ annetaan yksityishenkilöille yksinomaan henkilökohtaiseen, muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Liikeyrityksille ja yhteisöille Globepointer®/Gloobit Maps™ annetaan yksinomaan sisäiseen käyttöön, eikä sitä saa jakaa edelleen kaupallisesti.

 

Ulkopuolisten tarjoama sisältö


Globepointer®/Gloobit Maps™ sisältää ulkopuolisten toimittamia tietoja. Globepointer®/Gloobit Maps™-palvelun tuotttaja ei ole vastuussa ulkopuolisten toimittamien tietojen tarkkuudesta tai kattavuudesta. Ulkopuolisten tarjoaman sisällön käyttöön saattaa liittyä lisäehtoja, jotka on esitetty Oikeudelliset huomautukset sivulla.

 

Valokuva-aineisto


Globepointer®/Gloobit Maps™:in kautta mahdollisesti esitettävä valokuva-aineisto tarjotaan yksinomaan käyttäjän käyttöön ei-yksinomaisella käyttöoikeudella, jota ei voida siirtää edelleen. Käyttäjä ei saa käyttää valokuvia kaupallisessa tai liiketoimintaympäristössä eikä käyttäjän itsensä tai ulkopuolisen tahon kaupalliseen tai liiketoimintatarkoitukseen.

Käyttäjä ei saa kokonaan tai osittain kopioida valokuva-aineistoa, pilkkoa sitä osiin tai ohjelmakoodiksi, purkaa, kääntää tai muuntaa valokuva-aineistoa tai tehdä siitä johdannaistuotteita. Käyttäjä ei liioin saa vuokrata, paljastaa, julkaista, myydä, luovuttaa edelleen, liisata, alilisensoida, markkinoida tai siirtää valokuva-aineistoa tai mitään sen osaa eikä käyttää sitä millään sellaisella tavalla, johon ei nimenomaisesti ole annettu lupaa tässä sopimuksessa.

Globepointer®/Gloobit Maps™:in käyttäjä ei saa palvelua käyttämällä mitään omistusoikeuksia valokuviin. Niiden kaikki omistusoikeudet säilyvät Gloobit Ltd:llä ja/tai sen mahdollisilla käyttöluvan antajilla. Valokuva-aineisto on tekijänoikeuksien suojaamaa eikä sitä saa kopioida edes muunnettuna tai sulautettuna muuhun tietoon tai ohjelmistoon.

 

Julkisen liikenteen tiedot:

Globepointer®/Gloobit Maps™:in sisältämät mahdolliset julkisen liikenteen tiedot sisältävät ulkopuolisten toimittamia tietoja, jotka on tarkoitettu pelkästään suunnittelutarkoituksiin. Globepointer®/Gloobit Maps ei ole vastuussa näiden tietojen tarkkuudesta tai kattavuudesta.


©2007 Gloobit Ltd


Lisätietoa: info@gloobit.com tai soittamalla numeroon +358 440 745 235 / Gloobit Oy

 
 


Tietoa Globepointerista | Käyttöehdot | Yleiset sopimusehdot | Tietosuoja
Toimituskulut
| Julkaisutiedot | Yhteystiedot | Jälleenmyyjät |
Yhteistyökumppanit/Lehdistö
© 2008 GLOOBIT OY • Kaikki oikeudet pidätetään